Stafett for livet handler om å støtte de som er rammet av kreft i lokalmiljøet.

«Stafetten» varer i 24 timer, og foregår ved at familier, venner, skoler, foreninger, arbeidsplasser og andre danner lag og deltar ved å ha minst ett lagmedlem på banen i 24 timer.

Ta en titt på denne videoen fra Stafett for livet Randaberg 2017.
https://youtu.be/2Q5UtNIGl9g

Bak hvert lag er det ofte en historie – et menneske som laget vil støtte, minnes eller feire at har blitt frisk. Det kan være en bestefar eller far som er i behandling, en søster som overlevde eller en god nabo som døde av kreft

Stafetten varer i 24 timer for å symbolisere kampen kreftpasienter står i, og at det alltid bør være noen på banen for dem.

Underveis blir det blant annet underholdning og en lysseremoni hvor det tennes lys i papirposer med personlige hilsener
til minne om de som har gått bort og til støtte for de som kjemper videre.

Stafett for livet arrangeres av frivillige i Kreftforeningen og er den norske utgaven av det amerikanske Relay For Life.
Stafett for livet i Harstad er den første i Nord-Norge. Alle kan være med på Stafett for livet og det er gratis å delta.

Det samles inn penger ved salg av lysposer til lysseremonien og lagsponsorer.

Du kan delta ved å stille lag, som frivillig eller bidra på andre
måter!

Hvordan melde på et lag?
Som deltaker på et lag støtter du kreftsaken. Dette er en anledning til å samle familie, venner, kolleger og andre til en meningsfull opplevelse. Lagene har ofte en person de vil støtte eller minnes, men dere kan danne lag selv om dere ikke kjenner noen som er rammet av kreft. Hver deltaker bestemmer selv om de vil løpe, gå, kjøre rullestol eller gå med rullator.

Dere kan melde på lag og deltakere, samt lese mer på www.stafettforlivet.no, eller ta kontakt med stafettleder (kontaktinfo under).

Hvordan blir jeg frivillig?
Som frivillig vil du være med å planlegge og gjennomføre Stafett for livet,
både før og under selve arrangementet. Vi har behov for mange mennesker
med ulik bakgrunn og kompetanse. Se www.stafettforlivet.no eller ta kontakt!

Sponsor eller støttespiller?
Vi trenger lokale støttespiller og sponsorer for Stafett for livet i Harstad.
Det er mange måte å støtte på, ta kontakt så kan vi snakke om mulighetene!

Kontaktperson:
Stafettleder: Ole-Jonny Korsgaard
Email:
Telefon: 901 05 580

Vi ønsker deg velkommen til å bli med oss på Stafett for livet i Harstad!

Les mer på: www.stafettforlivet.no

Kilde: Facebook