IKT-Norge og Finans Norge inviterer til konferansen FutureBank2018. Her tar vi tar temperaturen på Fintech i 2018 og framover.

Robotisering, kunstig intelligens, ny regulering, endret kundeadferd og kryptovalutaer endrer spillereglene i finansnæringen. Hvordan vil samspillet mellom den etablerte finansnæringen og nye Fintech-selskaper utvikle seg? Hvorfor får Norden og Norge så stor internasjonal oppmerksomhet på Fintech-området?

Konferansen samlet hele 600 deltakere i fjor, og vi regner med stor oppslutning også denne gangen. Vel møtt 13. februar 2018!

Kilde: Facebook