Barnebibliotekar Susanne hentar fram nye og gamle bokskattar og les og fortel. Velkommen til alle barn. Kjem det større grupper som t.d. barnehagar er det fint at de gir beskjed.

Kilde: Facebook