Velkommen til visning av utdrag fra Helligtrekongersaften av William Shakespeare, gjendiktet av Inger Hagerup og Macbeth av William Shakespeare, gjendiktet av André Bjerke.

I rollene er følgende studenter fra 2. år på Bachelor i skuespill:
William Arnø, Håvar Bøckmann, Joakim Dalen, Sindre Hansen, Sebastian Kjær, Andreas Nonaas, Helle Løkken Gilje, Vibeke Røed Hansen, Tina Schei og Amanda Storaunet

Regi: Elisabeth Dahl
Lysdesign: Mats Bergström

Spilles to kvelder på Campus Fjerdingen:
Torsdag 14. desember kl. 18:30
Fredag 15. desember kl. 16:00

Gratis inngang! Men husk å melde deg på her: https://www.eventbrite.com/e/shakespeare-visning-regi-elisabeth-dahl-tickets-40708831210

OM VISNINGEN:
To historier om kjærlighet

I Shakespeares «Helligtrekongersaften» har Amor skutt i blinde, og vi får oppleve den søte smerten ved ugjengjeldt kjærlighet.

Kjærligheten i stykket «Macbeth» er dyptfølt og lidenskapelig, men full av betingelser…

Å, kjærlighet, du er så fort og flyktig!
Skjønt du kan romme alt som oseanet,
vil det du opptar i deg, om det så
er stort og kostelig, ha tapt sitt verd
på ett minutt. For kjærligheten er
bestandig ubestandig!

I en kort men intens periode har vi dukket ned i Shakespeares komplekse og tidløse tekster, og funnet hva som er relevant for oss i dag.

Vi har satt oss inn i livene til disse karakterene som alle er i en eller annen form for krise, og som eksponer sitt indre liv gjennom komplekse tanker og poetisk språk. Kanskje snakker de ikke i vakre metaforer fordi de kan, men fordi de må! Kanskje er det den eneste måten de kan beskrive sin situasjon på, den eneste måten å komme til en løsning eller ta et valg?

Vi har gått tilbake til originaltekstene for virkelig å forstå alle lagene i teksten, og for å lete frem Shakespeares «skjulte» regi gjennom blant annet analyse av rim og rytme, linjeslutt, cesurer, metaforer - og ikke minst, antiteser!

Kilde: Facebook