Med Evolve Arena vil vi skape Norges viktigste arrangement innen bærekraftig innovasjon og teknologi.

De globale miljøutfordringene og urbaniseringen danner grunnlaget for en møteplass hvor vi går fra dialog til handling.

Kom og utforsk mulighetene som oppstår når bærekraft, mennesker og teknologi møtes!

For mer informasjon: http://evolvearena.com/

Kilde: Facebook