Snart tradisjon!

Mer Knut i Monitor er 20% av Radio Tidsmaskinen. 2. juledag tar han med låter som har preget redaksjonens 2017.

Kilde: Facebook