Som ledd i Delprogram oppvekst og utdannings arbeid med kartlegging og utprøving av ulike metoder for analyse- og innsiktsarbeid inviterer vi til en temasamling om bruk av tjenestedesign i offentlig sektor.

Hovedinnleder er Maria Røhnebæk, forsker ved Østlandsforskning og med doktorgradsavhandling om tjenestedesign, se
http://www.ostforsk.no/author/maria/

Det blir også et innlegg fra Ingvild Sundby, tjenestedesigner i Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

Målgruppe for samlingen er statlige og kommunale aktører innen Groruddalssatsingen og de øvrige områdesatsingene til Oslo kommune.

Fullstendig program legges ut her når det er klart.

Arrangementet er gratis. Det serveres kaffe fra kl. 08:30.

Ved stor interesse kan samlingen bli flyttet til andre lokaler.

Kilde: Facebook