Steinar Westin om usnuelige reformer, Elise Bjordal om Oslo-skolen, markedsretting og nytt byråd, Knut Kjelstadli: tilbake til almissesamfunnet? Elise Djupedal om utvikling i timetall i ulike fag i Norge og Norden.

Kilde: Facebook