Kari Gjærum og Sindre Gjærum er gjester når Rykkinn og Gullhaug skolekorps og Karlsrud skoles musikkorps inviterer til vårkonsert.

Kilde: Facebook