Vi leser en novelle sammen og snakker om den, deretter leser vi et dikt. Goro Aarseth leder lesegruppa. Hun jobber som ungdomsbibliotekar ved Deichmanske hovedbibliotek, og har nettopp vært på kurs i Danmark for å lære om «shared reading». Goro trenger nå ungdommer å øve seg på.

Du trenger ikke være spesielt interessert i litteratur for å være med. Du trenger ikke være særlig sosial engang. Shared reading-lesegruppe er hyggelig og passer for alle.
Det er selvfølgelig helt gratis å delta.

Vi har følgende gjenstående datoer for lesegruppa:

Tirsdag 28/11 og 12/12
Tid: kl. 16:30-18:00
Sted: Ung Arena, koserommet

Ung Arena er et tilbud for unge fra 12-25 år.

Vil du vite mer, kan du lese her:
http://www.thereader.org.uk/
http://www.laeseforeningen.dk

Kilde: Facebook