Språkprat inviterer til en potpurri av foredrag om språk. Du kan høre om offentlig språk, språklige forbehold, metonymi og middelalderkvinner og runekunnskap. Språkprats ansvarlige redaktør, Ann-Kristin Molde, binder det hele sammen med stil og humor.

Språkpratere:
- Else Berit Molde, universitetslektor i norsk som andrespråk ved UiB
- Klara Sjo, universitetslektor ved NHH
- Kristel Zilmer, førsteamanuensis ved HVL
- Lydia Eidsnes, master i nordisk språkvitenskap ved UiB
- Erik Andvik, førsteamanuensis ved NLA
- Helga Mannsåker, førsteamanuensis ved UiB

På www.sprakprat.no kan du lese nye innlegg om språk og språkforskning hver uke. Språkprat formidler forskningsbasert kunnskap og faglige refleksjoner om nordisk, særlig norsk, språk. Alle i redaksjonen og de andre faste skribentene har tilknytning til Bergen. Gjesteskribenter rekrutteres fra hele Norden.

Alle er hjertelig velkommen! <3

Kilde: Facebook