Nina Holm Corcoran er søvnkonsulent for barn hos Barnas søvnservice. Hun gir råd og veiledning til familier som har barn i alderen 0-6 år og opplever søvnproblemer. Hun vil holde et 60 minutters foredrag om søvn hos babyer 0-6 måneder. Hun vil snakke om mestringsstrategier, skånsomme søvnløsninger og søvnstrategier, etableringen av en fleksibel forutsigbar rutine, sovemiljø og dagslys, søvnaktiviteter på dagtid, leggerutine, tilrettelegging for nattmåltider, og om å prioritere å møte babyens behov for å etablere sikker tilknytning.
Det vil bli anledning til å stille spørsmål.
Det vil være tilrettelagt for vogner og babyer på foredraget.

Kilde: Facebook