Hvor?

  • Stor parkeringsplass ved Jærmuseet. Følg skiltet veg fra Nærbø til Jærmuseet.

Beskrivelse:

  • Hanabergmarka er et friområde i tilknytting til Jærmuseet. Lettgått terreng i område med krigsminner, kulturminner og gravhauer fra jernalderen. Her er det bare å utforske området og kombinere det med et besøk på Jærmuseet som er en opplevelse for liten og stor. Mange benytter området til trim/mosjonsløype og jeg har valgt å dele området inn i tre rundløyper:

Ytre løype:

  • Starter fra parkeringsplass og ut på vei noen meter nord i motsatt retning av Jærmuseet. Inn til venstre på grusvei i retning Audamotland. Før gardstun på Audamotland tar vi av til venstre på traktorvei inn mot Hanabergmarka. Gjennom grind (husk å lukke igjen) og til høyre opp mot bunkersanlegg fra krigen. Forbi toppen med krigsminner og ned til neste grind. Til høyre og mot neste grusvei som en tar av til venstre og følger frem til jernbanelinje, forbi gard og opp til venstre mot Jærmuseet. På denne rundturen bruker en 25 - 35 minutt.

Mellomste løype:

  • Løype inn fra veg på andre side av løe ved på Jærmuseet. Gjennom grind og ned til Hanabergmarka. Til høyre der stien deler seg, og videre til en kommer inn på samme sti som ytre løype. Fortsetter på samme sti som ytre løype via bunkersanlegg og videre, men tar av til venstre gjennom liten skog før en kommer til jernbanelinja. Gjennom liten skog og frem til der sti deler seg opp til høyre mot Jærmuseet. Rundturen tar 20 - 25 minutt.

Indre løype Fra stikryss hvor en slutter mellomste løype, starter en på samme sti nord og frem igjen til samme sti som ytre løype. Fortsetter på samme sti som ytre/mellomste løye, men tar av til venstre etter grind når en har passert toppen med krigsminner. Kort sti tilbake til startpunkt. Denne korteste rundturen tar 13 - 20 minutt.

Hvor krevende?

  • Enkel og lett turområde for de fleste. God sti og lite terreng. Hvis en kombinerer ovennevnte rundløyper så er en tilbake på parkeringsplassen ved Jærmuseet etter 60 - 75 minutt og har hatt en god mosjonstur. Hvis du tar det som en rolig søndagstur, bruker du selvfølgelig lengre tid og klarer deg med en eller to rundløyper.

Jærmuseet har egen nettside med bl.a beskrivelse av Hanabergmarka hvor de deler den inn i Naturløype, Krigsminneløype og fortidløype. Se www.jaermuseet.no.

Kilde: www.turinspirasjon.net