Historisk dokumentarfilm om skogbruket og skogsindustriens betydning for regionens vekst og utvikling. Premierefremvisning 7. mars 2018.

Hønefoss-Ringerike Rotaryklubb har gjennom årenes løp produsert en lang rekke historiske dokumentarfilmer. Det er gjort intervjuer med sentrale personer i regionens utvikling, og opptak fra viktige historiske steder, bygninger og omgivelser. Filmmaterialet representerer en dokumentarisk formue til glede for dagens og fremtidige generasjoner. Filmene har blitt vist på filmaftener i Ringerike Kultursenter, som har vært fylt til randen av et begeistret publikum.
Klubbens siste prosjekt er en film om skogbrukets og skogindustriens historie og betydning for Ringeriksregionen. Dette er et svært omfattende tema med et stort kildemateriale og intervjuopptak med en lang rekke personer som har vært i sentrale posisjoner de seneste årtier.
Rotaryklubben har en samarbeidsavtale med filmprodusent Steinar Hybertsen i Shybert Production, som har produsert filmen. Den har en lengde på ca fem kvarter. Finansieringen av prosjektet er gjort med midler og frivillig arbeidsinnsats fra klubbens medlemmer, samt økonomisk støtte fra lokal skogindustri, skogeierlag, skogtiltaksfondet og bankstiftelser.

Kilde: Facebook