Komponist, forfatter og dataprogrammerer Curtis Roads har vært en av de ledende skikkelsene innen computermusikk siden syttitallet. Han er ekspert på granulær- og pulsarsyntese og har skrevet flere standardverk om lyd og komposisjon. Denne kvelden fremfører Curtis Roads egen musikk på Lydgalleriet.

Curtis Roads er professor i mediekunst og teknologi og er også assisterende direktør ved Senter for forskning innen elektronisk kunstteknologi (CREATE) ved Universitetet i California, Santa Barbara (UCSB). Han var med på å grunnlegge International Computer Music Association i 1980 og var redaktør av Computer Music Journal fra 1978-2000. Han har laget programvarer som f. eks PulsarGenerator og Creatovox. Siden 2004 har han forsket på en ny metode for lydanalyse som han kaller «atomic decompositions» – med behandling av lyd som partikler på atomnivå.

Han studerte komposisjon og programmering i California og Paris. Mellom 1980 og ’86 var han ansatt som forsker hos MIT. Han har forelest, holdt mesterklasser, organisert verksteder og sittet i juryer verden over, for eksempel på Harvard, CCMIX, Oberlin og Ars Electronica. Han har blant annet skrevet bøkene Foundations of Computer Music, Composers and the Computer, The Music Machine, Representations of Musical Signals, Musical Signal Processing og Microsound.

Boken The Computer Music Tutorial (1996, The MIT Press) er den mestselgende boka om emnet. Den nyeste boka hans er Composing Electronic Music: A New Aesthetic (2015, Oxford University Press – PDF her) og en revidert utgave av The Computer Music Tutorial er også på trappene.

Konserten er et samarbeid mellom Lydgalleriet, BEK, Notam, Pnek og nyMusikk. Velkommen!


Composer, author and computer programmer Curtis Roads has been one of the leading figures in computer music since the seventies. He is an expert in granular synthesis and has written several standard works on sound and composition. This evening he performs his own work at Lydgalleriet.

Curtis Roads is Professor of Media Arts and Technology and also Associate Director of the Center for Research in Electronic Art Technology (CREATE) at UCSB. He is a composer, writer and programmer. He is a composer and performer of elecronic and electro acoustic music, His research is focused on microsound synthesis (granular, pulsar, and related techniques), pluriphonic spatialization, notation and visualization of sound, and the history and aesthetics of electronic music composition.

He was a co-founder of International Computer Music Association in 1980 and editor of Computer Music Journal 1978-2000. He has made softwares, like PulsarGenerator and Creatovox. Since 2004 he has been researching a new way of doing sound analysis, namely atomic decompositions.

He studied composition and programming in California and Paris. Between 1980 and ’86 he researched electronic music at MIT. He has been teaching, holding master classes, doing workshops and sitting in jurys all over the world, e.g Harvard, CCMIX, Oberlin and Ars Electronica.
He has written Foundations of Computer Music, Composers and the Computer, The Music Machine, Representations of Musical Signals, Musical Signal Processing and Microsound amongst others.

The Computer Music Tutorial (1996, The MIT Press) is the best selling book in the field. His latest book is Composing Electronic Music: A New Aesthetic (2015, Oxford University Press – PDF here) and a revised edition of The Computer Music Tutorial is on its way.

The concert is a collaboration between Lydgalleriet, BEK, Notam, Pnek and nyMusikk. Welcome!

Kilde: Facebook