Lærlingetjenesten inviterer til tverrfaglig samling for alle veiledere i Helsefag, Ambulansefag,Portørfag og Logistikkfag i Nordlandssykehuset.
Det blir en spennede og inspirerende samling for å motivere og utvikle deg som veileder.
Dere gjør en viktig jobb for våre lærlinger i Nordlandssykehuset. Derfor vil vi gi dere noe tilbake.
Dagen vil være både sosial, veilederfaglig og erfaringsutvekslende. Vi ser på ulike utfordringer ved det å være veileder og hvordan de kan løses.
Under samlingen kårer vi årets veileder i ambulansefaget og helsefaget.

Program:
29. November 2017 Kl.10:00 – 16:45

10:00 – 10:30 Registrering
10:30 – 10:45 Velkommen
Presentasjon av faglige ledere i de forskjellige fagene.
Lærlingetjenesten v/Helmer Jakobsen
10:45 – 11:00 Presentasjon av veiledere.
11:00 – 11:15 Hva betyr den viktige jobben du gjør for lærlingen og for Nordlandssykehuset som
lærebedrift.
11:15 – 11:45 Fylkeskommunen
Ansvarsfordeling – veiledning
11:45 – 12:00 Suksesshistorie.
12:00 – 12:45 Lunsj
12:45 – 13:00 Kulturelt innslag.
13:00 – 13:30 Hva betyr veilederen for lærlingen?
Lærlingen forteller sin erfaring
13:30 – 13:50 Erfaringsutveksling, vi lærer av hverandre.
Vi ser på ulike utfordringer i lærlingeordningen, og hvordan vi sammen kan løse disse.
13:50 – 14:00 Pause
14:00 – 14:40 Erfaringsutveksling fortsetter.
14:40 – 15:40 Praktisk veilederøvelse «Non verbal formidling»
15:40 – 15:50 Pause
15:50 – 16:20 Kåring av årets lærlingeveileder.
16:20 – 16:45 Evaluering av dagen.
Med forbehold om endringer

Kilde: Facebook