Vil du være solist med Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen torsdag 5. april 2018? Vi inviterer unge musikere til prøvespill i Bergen, Oslo, Stockholm og København. Søknadsfrist: 1. desember 2017. Informasjon og søknadsskjema på http://harmonien.no/de-unges-konsert/naa-kan-du-soeke-de-unges-konsert/

Kilde: Facebook