Fra Harald Hårfagres kongsgård til Abbedens hus

  • Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster, beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy kommune. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og seinere fogdegård på 1700-tallet. Utstein Kloster drives i dag som museum, konferansested, selskapslokaler og konsertarena. Klosteret ligger på Klosterøy i Rennesøy kommune. Det er 30 minutters kjøreavstand til Stavanger via undersjøisk tunell (Rennfast).

  • Utstein opptrer i historiske kilder allerede på 1000-tallet, og da som kongsgård for Harald Hårfagre etter slaget i Hafrsfjord i år 872.

  • Klosteret ble bygd fra 1260-årene, men det er mulig at noen bygningsdeler er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdanlegg. Kirken er enestående i sitt slag i Norge, med tårnet plassert midt mellom kor og skip.

  • Munkene tilhørte augustinerordenene. De hadde en streng disiplin med regelmessig bønn, skriftlesning og messer. Klosteret har neppe hatt mer enn 12 munker på det meste , men hadde trolig et betydelig antall tjenestefolk som stod for bl.a gårdsstell, bygningsarbeid og matlaging. Klosteret eide betydelige jordeiendommer og hadde nok inntekter til å brødfø 250 personer årlig.

  • Etter reformasjonen var klosteret ubebodd i lengre perioder og bygningene forfalt. Da Christopher Garmann flyttet hit i 1750 ble anlegget satt i stand, men til dels sterkt forandret. Klosterbygningene var våningshus for gården fram til begynnelsen av 1930-årene.

  • Omkring 1900 ble kirkens kor og tårn restaurert, mens det øvrige anlegg ble satt i stand i 1950- og 60-årene. Da ble også Stiftelsen Utstein Kloster dannet. Stiftelsen ble konsolidert med Museum Stavanger (MUST) i januar 2012.

  • I 2013 åpnet Abbedens hus, et nyreist middelalderbygg tuftet på en gammel ruin.

Kilde: www.museumstavanger.no