Volunteers in Folkens Student Music Society invite you to the Folken Flea Market!
Come join us for a fun day of shopping and selling with lovely tunes in the background, some food and drinks in the cafe and jolly good mood!

To book a selling spot send an email to:

De frivillige i Studentenes Musikkforening på Folken inviterer deg til Loppemarked på Folken!
Kom og vær med oss på en koselig søndag med masse kjekt til salgs, noe mat/snacks/drikke i kafeen, god musikk i bakgrunnen og flott atmosfære!

For bestilling av salgsbord send mail til:

Bli med!

Kilde: Facebook