Til ære for årets prismottakere i Målselv.

Vi blir litt bedre kjent med de enkelte prismottakerne.
Lokale aktører bidrar med variert underholdning fra scenen.

Årets prismottakere er;
Gunvor Valnes, mottaker av Kulturprisen.
Siri Eide Storaa, mottaker av Ildsjelprisen.
Benedicte Bjørnås, mottaker av Ungdommens inspirasjonspris.
Peder Foshaug, mottaker av Ungdommens kulturpris.

Gratis inngang! Alle er hjertelig velkommen!
Arr.: Enheten for kultur og idrett i samarbeid med Kulturpriskomitéen

Kilde: Facebook