Vi stiller spørsmålet om hvem som bestemmer byens utvikling? Er det politikerne? Eller er det grunneierne og gårdeierne? Hva med fagfolkene (planleggere, arkitekter etc)? Sivilarkitekt Gunnar Knutsen kommer og vil innlede med sine tanker om kveldens tema. Det vil bli samtale og diskusjon. Arrangementet er et samarbeid mellom Agder BOBY og Habitat Norge.

Kilde: Facebook