Tittelen Inn eller Ut speiler vår egen frustrasjon over ofte meningsløst byråkrati ved flytting over landegrenser. Vi har undersøkt hva mennesker tar med seg, hva som er viktigst og hvordan en tar vare på minner om tidligere hjem. anneevy Anne Haaland Bland- Evy Horpestad Tjåland

Billedkunstnerne har samarbeidet over temaet flytting, resulterende tomhet, brutte relasjoner.

Hva er viktig når en er fremmed i et fremmed land?

Hvordan tar en vare på minner om tidligere hjem?

Etter å ha samlet materiale fra venner, kollegaer og bekjente i tillegg til egne erfaringer med mye flytting ser det ut til at opprettelse av nettverk, møtepunkt og kontakt er viktigere enn objektene.

Mennesker som reiser til nye land med arbeidskontrakter har relativt sikre rammer.

Usikkerheten kommer i kommunikasjonsvanskene i nye kulturer og fremmede språk.

I Norge opplever vi at det er trygt og det daglige livet er basert på mye tillit, derfor er kanskje ikke tingene våre så vesentlige. Til tross for dette er det mange ting med i de fleste flyttekassene.

Utstillingen henger til 10. desember

Fri entré

Kilde: Facebook