I anledning Luthers 500 års jubileum blir det salmefest med følgende: Øygardskoret, Sangkompaniet, Sotra Reviderte, Aasmund Brekke m/band, Fjell kyrkjebrass, strykarar. Dag Olav Bjorøy som Luther og Prost Erling Kopperud.

Gratis inngang. Kollekt
Arr: Sokneråda i Fjell, Sund og Øygarden

Kilde: Facebook