Friskgården arrangerer Frokostseminar for ledere, verneombud og tillitsvalgte.

PROGRAM:
0800 – 0820 Vi serverer frokost.
0820 – 0915 Alle snakker om sykefraværet. Friskgården gjør noe med det.
• Sånn smerter sykefraværet
• HMS-kalkulatoren forteller deg om verdiskapningen i bedriften
• Slik håndterer vi sykefraværet
0915 - 0930 Presentasjon av Frisk Bedrift.
Bedrifter med de beste arbeidsmiljøene og de som jobber smartere framfor å løpe raskere vil ha bedre konkurransekraft og stå bedre rustet mot framtidens utfordringer. Resepten på dette vil vi gjerne dele med deg!

Klikk på linken for påmelding: http://www.frisknett.fuse.no/abonnementbedrift/kurs_paamelding.asp?kurs=22222376

eller send en e-post til
Påmeldingsfrist 6.november 2017

Kilde: Facebook