Den politiske tenkeren Hannah Arendt skrev på 1950- og 1960-tallet tre essay hvor hun reflekterte over politiske fenomener som makt, vold og terror. Disse tekstene er nå utgitt på norsk og er fine introduksjoner til å forstå Arendts tenkning fordi hun her behandler grundig de begrepene hun utvikler i sine andre tekster.

I dette arrangementet vil statsstipendiat Helgard Mahrdt, filosof Einar Øverenget og statsviter Bernt Hagtvet samtale om hvordan vi kan lese og forstå Arendts tekster i dag. De vil blant annet komme inn på hvorfor Arendt mente det moderne samfunnet er så sårbart for totalitære ideologier. I tillegg vil de diskutere hvorfor Arendt ikke mente at makt nødvendigvis fører til vold, men at maktens kjerne faktisk kan være det motsatte av vold.

Kilde: Facebook