Klassen - Fortellinger fra et skoleår

Carina Poulsen leder samtalen med Peder Kjøs, Marte Spurkland, Kristinn Hegna og Sumaya Jirde Ali.

Gjennom skoleåret 2016-17 har journalist og forfatter Marte Spurkland fulgt sju elever og læreren deres i tredje klasse på videregående.

Elevene er ikke ”generasjon prestasjon” med ressurssterke curlingforeldre som koster problemene unna for dem. De kjemper for å bestå. For å bli til noe i livet. Havne innenfor, ikke utenfor. Få vitnemålet, billetten til fremtiden.

Når psyken svikter, når fest, gjeng og slåsskamp frister mer enn lekser, når kjærlighetslivet går i ball, når det tokulturelle livet blir umulig, når konfliktene hjemme blir uoverstigelige, når attenåringene syns de ikke passer inn noe sted – har de én person å gå til: Kontaktlærer Anette.

Som har bestemt seg for at så lenge attenåringene viser evne og vilje, skal hun gjøre sitt for å tette gapet mellom dem og de mer ressurssterke elevene.

Hvor mye kan én voksenpersons blikk ha å si for ungdommer på vippen? Og hva vinner vi som samfunn på at flere vipper rett vei?

Kilde: Facebook