Klassen - Fortellinger fra et skoleår

Gjennom skoleåret 2016-17 har journalist og forfatter Marte Spurkland fulgt sju elever og læreren deres i tredje klasse på videregående.

Elevene er ikke ”generasjon prestasjon” med ressurssterke curlingforeldre som koster problemene unna for dem. De kjemper for å bestå. For å bli til noe i livet. Havne innenfor, ikke utenfor. Få vitnemålet, billetten til fremtiden.

Når psyken svikter, når fest, gjeng og slåsskamp frister mer enn lekser, når kjærlighetslivet går i ball, når det tokulturelle livet blir umulig, når konfliktene hjemme blir uoverstigelige, når attenåringene syns de ikke passer inn noe sted – har de én person å gå til: Kontaktlærer Anette.

Som har bestemt seg for at så lenge attenåringene viser evne og vilje, skal hun gjøre sitt for å tette gapet mellom dem og de mer ressurssterke elevene.

Hvor mye kan én voksenpersons blikk ha å si for ungdommer på vippen? Og hva vinner vi som samfunn på at flere vipper rett vei?

Carina Poulsen leder samtalen med Peder Kjøs, Marte Spurkland, Kristinn Hegna og Sumaya Jirde Ali.

Kilde: Facebook