Olavskirken på Avaldsnes ble reist rundt 1250 av Håkon Håkonsson. Kirken var da kongelig kapell og en del av selve kongsgård anlegget.

  • PILGRIMSKIRKE Håkon vigslet kirken til St.Olav, og den ble et viktig stoppested for pilgrimmer som skulle til Olav sin grav i Nidaros. Rundt Avaldsnes finnes det fremdeles kulturminner, sagn og stedsnavn som vinter om pilgrimstrafikken

  • KOLLEGIATKIRKE Håkon V Magnusson gjorde kirken til en av de fire kongelige kollegiatkirkene i Norge. De andre kollegiatkirkene lå i Olso, Bergen og Tønsberg. I dag er Olavskirken på Avaldsnes den eneste som fremdeles står. Kollegiatkirke var en slags kongelig “domkirke”, der kongen kunne utdanne sine egne trofaste prester og rådgivere. Ved andre kirker var det biskopene som hadde denne retten,

  • FORFALL Etter reformasjonen forfalt kirkebygningen. I midten av 1800-tallet startet restaureringsarbeidet, og i 1929 var kirken restaurert slik vi ser den i dag

Ønskes guidede turer utenom sesong, vennligst ta kontakt for priser på mail: post@vikinggarden.no

Kilde: www.olavskirken.no