Den kanadiske forfatteren Jacob Wren kommer til Oslo i anledning lanseringen av boken «Polyamorøs kjærlighetssang» oversatt av Sindre Andersen.

Gjesteopptredener ved:
- Paal Bjelke Andersen, som leser fra en kommende oversettelse av Joshua Clovers «Rødt epos» (Audiatur, 2017)
- Morten Langeland, som leser fra sin kommende bok «Zoonetter» (Flamme Forlag, 2017)

«Polyamorøs kjærlighetssang» utkom første gang i 2014 (på forlaget BookThug i Toronto). Den har fått internasjonal oppmerksomhet, særlig i kunstkretser.

Det er en mangfoldig roman som holdes sammen av ulike parallelle narrativer med det felles at hovedpersonene er kunstnere som på en eller annen måte reflekterer rundt sitt forhold til bransjens og samfunnets normer. Dette kan gjelde alt fra smålige konflikter med kolleger til brudd på seksuelle tabuer og infiltrering i den pussige voldsrevolusjonsligaen Mascot Front. Det er en bok om drømmer – nattlige, kunstneriske, romantiske og politiske – som selv følger en drømmelogikk, med kontrafaktiske fortellerplan, uventede brudd og pussige déjà-vu-er. Den inneholder også essayistiske partier, og er både satirisk og dypt alvorlig i sin diskusjon av vår egen tids kunstnermyter og av hva det vil si å tenke og handle politisk.

Jacob Wren (f. 1971) er forfatter og multikunstner, basert i Montreal. Han har stått bak en mengde ulike utstillinger og oppsetninger verden over, ikke minst som del av gruppa PME-ART. Arbeidene tar både i form og innhold for seg temaer som individualitet, samarbeid og politisk aktivisme. Wren var aktiv som performance-poet på 1990-tallet, og har senere utgitt i alt seks bøker. Polyamorøs kjærlighetssang beskrives av forfatteren som «en roman om kunst og etikk, og om hva som vil og ikke vil kunne bli mulig.»

Fri éntre

Kilde: Facebook