NORDPHOTOGRAPHY's MENTOR PROGRAM OSLO 2018:
- coverimage by Ingunn Cecilie Jensen (Mentor Program 2016)

IN NORWEGIAN: Tilbudet er til alle som ønsker å jobbe med individuelle fotoprosjekter, med det mål å fullføre prosjektet innenfor lengden av mentorprogrammet.

Forelesninger, kreative oppgaver, diskusjoner og bildekritikk vil være strukturen på møtene. Mentorprogrammet avsluttes med gruppeutstilling i Cyan :galleri hvor hver deltaker vise et utvalg av bilder fra sitt prosjekt. Vernissasjen vil skje i medio Februar 2019. Utstillingen henger en helg, og avsluttes med artist talk, åpent for publikum, hvor de utstillerne som vil, vil få mulighet til å presentere eget prosjekt.

Det blir gitt ulike kreative oppgaver underveis i programmet, og vi henter inspirasjon fra Julia Camerons’ populœre bok "The Artist Way ".

Du bør komme til mentorgruppen med en idé om et prosjekt. Det kan være et gammelt prosjekt du ønsker å ferdigstille, en ide du har hatt lenge men ikke satt ut i livet, eller et helt nytt prosjekt du vil utvikle gjennom programmet. Prosjektet kan vœre stort eller lite, sluttmålet kan vœre alt fra en ny portefolie, en utstilling, en bok.

Vi møtes en gang i måneden for forelesning og bilde kritikk. Foredraget vil bli skreddersydd til hver deltakers prosjektide, for å gi inspirasjon og veiledning for videre utvikling. Hver deltaker blir bedt om å ha med til bildekritikken et minimum av 10 nye bilder fra sitt pågående prosjekt til hver gruppe møtet.

I gjennom mentorprogrammet vil du få erfaring med å utvikle og ferdigstille et fotoprosjekt. Du vil lœre å gi og motta bildekritikk, velge ut bilder til presentasjon, delta på portfolie reviews, presentere prosjekt for publikum samt gjennomføring av utstilling. Mentorgruppen vil bidra til å oppdage, utvikle og finjustere hver deltakers kreative stemme.

Vi har 4 gruppemøter før sommeren, og 4 på høsten. I tillegg til gruppmøtene vil hver deltaker få 2 one-on-one møter med Elisabeth. Disse møtene varer i ca 30 minutter. Et skjer før sommeren, og et på høsten.

Som deltaker på NORDphotography's mentorprogram får du 20% avslag på workshop avgiften på samtlige workshoper som skjer på SAGA i mentor året.

MØTEDATOER:
tirsdag 13 Feb kl 18:00 - 21:30
tirsdag 20 Mars: 18:00 - 21:30
tirsdag 17 April: 18:00 - 21:30
tirsdag 15 Mai: 18:00 - 21:30
tirsdag 11 Sept: 18:00 - 21:30
tirsdag 9 Oktober: 18:00 - 21:30
tirsdag 13 November. 18:00 - 21:30
tirsdag 11 Desember: 18:00 - 21:30

Med forbehold om endringer. Er det behov for endringer vil klassen bli informert om det i god tid I forveien.

JUNI/ JULI: I denne perioden har vi ingen møter, og du jobber med prosjektet på egenhånd. Elisabeth vil i denne perioden tilby bildekritikk igjennom mentorgruppens facebook gruppe, slik at du kan få tilbakemeldinger, selv om gruppen ikke møtes.

Siste mentormøte er 11 Desember 2018. På dette møtet vil vi starte forberedelse av utstilling. Utstillingen kurateres av Elisabeth N Aanes fra NORDphotography. Deltakerne må regne med noe egeninnsats etter 11 desember i forbindelse med utstillingen, og det forventes at deltakerne stiller opp under utstillingshelgen.

TESTEMONIAL: NORDphotographys mentorprogram ga meg struktur i arbeidet og pushet hele tiden prosjektet videre gjennom jevnlige møter og klare og konstruktive tilbakemeldinger både fra mentor Elisabeth og de andre fotografene i gruppa. Det ga meg en trygghet og følelse av et gjennomarbeidet prosjekt på en helt annen måte enn jeg har opplevd før. Dessuten resulterte et besøk hos Galleri Ramfjord (i regi av NORDphotography), til utstilling og galleri representasjon - Maria Prestmo.

OM ELISABETH N AANES: Elisabeth har lang erfaring som mentor og rådgiver for fotografer i regi av sin rolle i NORDphotography og SAGA. Ho har jobbet for den kjente Amerikanske fotografen Joyce Tenneson, hvor ho var sterkt innvolvert i Tennesons retrospektiv bok, A Life in Photography, som kom ut i 2008. Ho har jobbet ved The Polaroid Studio i NYC, og assistert fotografer som William Wegman og Timothy Greenfield-Sanders. Aanes inisierte Tennesons utstilling på Stenersen Museet i Oslo i 2010, samt Cig Harvey's utstilling i 2012. Aanes driver, i tillegg til NORDphotography, SAGA Senter for Fotografi, SAGA Galleri og har kuratert samtlige utstillinger der. I tillegg har ho kuratert utstillinger som har vært vist på Cyan :Galleri, Fotografiets Hus, samt flere pop-up utstillinger. Hennes eget arbeid har vært utstilt ved Trondhjem Kunstforening, The Photo District Gallery - NYC, DogA i Oslo, Sekkefabrikken Kulturhus, Naples Art Museum, Palm Beach Photographic Centre mfl.

PRIS OG BETALINGSPLAN:
Totalpris: kr. 14.500,-

Betales på følgende vis:
Ved påmelding: kr. 5.500,-
Før 20 mars 2018: kr. 4.500,-
Før 11 September 2018: kr. 4.500,-

Kostnad til produksjon av egne bilder til utstilling må hver deltaker stå for. Det er opp til deltaker selv hvordan bildet skal presenteres, men presentasjonen må aksepteres av Cyan :galleri og NORDphotography. Galleriplass, vernissasje, og markedsmateriale (plakater/ annonse/ flyers) til utstillingen er inkludert i program avgiften.

PÅMELDING: Det er bindende påmelding til mentorprogrammet. Påmelding skjer via vår nettside, eller ved å sende e-post . Vi ber om at du sender med link til din nettside eller på annet vis viser oss eksempel på bilder du har tatt, samt skriver litt om hva du håper å få ut av mentor programmet samt lit rundt eventuelle prosjektideer du ønsker å jobbe med.

Har du spørsmål til mentorprogrammet, ta gjerne kontakt med Elisabeth på telefon: 95 47 69 66

IN ENGELSK (short version): This is an mentorship program for photographers looking to work on long term project, with the goal of finishing a complete body of work within the length of the program.

Lectures, discussions and critique of student work will be the structure of the mentorship. For our creative assignments we will use Julia Cameron's beloved book "The Artist Way".

We will help discover, develop or fine-tune each photographer’s creative voice. You should come to this mentorship with an idea of a project. It can be an old project you want to finish, or a new project you want to create. We will meet once a month for lecture and group critique. The lecture will be tailored to each participant’s project, to give inspiration and guidance for further development. Each participant are asked to bring a minimum of 10 new images from their ongoing project to each group meeting.

During this mentorship you will learn to develop a cohesive body of work, present work in a professional matter (whether it is a book, an exhibit, an event, or a new portfolio of work), to critique other photographers work, and to respond on critique of your own work.

Les full program beskrivelse på vår nettside/ for full program description go to our website: http://www.nordphotography.com/workshops/mentor-program-collaboration-cyanstudio

Kilde: Facebook