Krever påmelding per e-mail.
I samarbeid med Metier og Vigdis Lamberg, kan vi nå tilby dere arbeidssøkende å delta på et 2. dagers kurs "Fra jobbsøker til kompetanseselger". Første kursdag er 13.september og andre kursdag er 28.september.

Metier leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV. Enkelte kursdager åpnes for alle som ønsker å lære effektive metoder som øker sjansen for jobb. I et arbeidsmarked der kun 20% av jobbene lyses ut, er det avgjørende å endre tankesettet fra å være «jobbsøker» til å bli «kompetanseselger». I løpet av kursdagen lærer du blant annet:
Hvordan legge en salgsstrategi med jobb som mål.
Hva er dine USP (Unik Selling Points) som øker sjansen for at DU får jobben.
Hvordan sikre full oppmerksomhet for din CV eller søknad i løpet av 10 sekunder.
Hvor du finner ikke-utlyste stillinger.
Hvordan lykkes med de kalde telefonene.

Dagens foredragsholder er leder for Metier Arbeid, Vigdis Lamberg. Hun har mange års erfaring med salg og markedsføring, ledet egne og andres virksomheter og holdt kurs for arbeidsledige med svært gode resultater i over 15 år.

Påmelding sendes til innen 12.september.
Det vil bli servert lunsj :-)

Kilde: Facebook