Nedstrand har fortid som tollsted og "hovedstaden" i Ryfylke og er fortsatt et knutepunkt med ferje og hurtigbåt fra sør og øst.

Oppdag lokalhistorien med besøk på bygdemuseets mange avdelinger: Gamle Stranda skule er hovudavdeling med kontor, møterom og skiftende utstillinger. Ungdomshuset på Baustad har temautstilling fra arbeids- og dagligliv på 1900-tallet.

På Leiranger er det leidangstufter fra Vikingtiden, og på friluftsområdet på Leira er Nessa-skulen gjenreist med interiør fra 1860-tallet.

Nedstrand bygdemuseum har flere samlinger: Hovedavdelingen er Gamle Stranda skole (1875) der museet har kontor, møterom og skiftende utstillinger. Ungdomshuset på Baustad er bygd i 1913 og har sin egen historie som møtested for et utall lag og organisasjoner fram til 1992. Små utstillinger fra arbeids- og dagligliv på 1900-tallet er satt sammen av gjenstander fra Vatlandsamlingen, etter den lokale samleren Ommund Vatland.

I et rom for seg er Kirkebøsamlingen, et komplett legekontor slik Jon Kirkebø, distriktslege i Nedstrand frå 1925-1949, tok i mot pasientene. Legedistriktet omfattet den gangen store deler av Vindafjord og Suldal kommune. Leiranger har et av de største og best bevarte leidangnausttuftene fra Vikingtida. På friluftsområdet Leira er Nessa-skolen gjenreist og viser skolestue og interiør fra 1860-tallet.

Ta kontakt for å avtale tid.

Kilde: www.haugalandmuseene.no