I et samfunn bygd opp etter tokjønnsmodellen – hva skjer når enkelte faller utenfor disse kategoriene? Flere og flere ønsker å skifte kjønn, enten juridisk eller ved medisinske inngrep. De siste årene har det vært en økning av individer som står frem som transpersoner, i og i serien «Født i feil kropp» på TV2 belyses temaet ved å vise barn og ungdom som ikke identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. I 2016 ble det tillatt å velge sitt eget juridiske kjønn, uten det tidligere kravet om sterilisering og nedre kirurgi. Kjønn er ikke lenger kun et spørsmål om biologi, men også identitet. Hvilke implikasjoner følger med denne utviklingen, både for enkeltindivider og for samfunnet for øvrig? Er hele kjønnsbegrepet utdatert?

I samarbeid med Trondheim PRIDE tar vi den store kjønnsdebatten. Velkommen til Onsdagsdebatten på Studentersamfundet i Trondhjem!

Med oss har vi følgende debattanter:
Luca Dalen Espseth, Foreningen FRI
Tonje Gjevjon, leder for lesbisk forbund og spaltist i Dagbladet.
Leif Edward Ottesen Kennair, psykologspesialist og professor i psykologi ved NTNU.
Stine Helene Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved NTNU, forsker på kjønn, seksualitet og etnisitet i utdanningssystemet.
Begard Reza, Skeiv verden

Kilde: Facebook