Me har invitert dei politiske partia til ein debatt utanom det vanlege. I løpet av kvelden skal det nemleg bli kåra ein vinnar gjennom kvartfinalar, seminfinalar og finale. Publikum avgjer gjennom direkte demokrati. Kom for å oppdaga og stemma fram favoritten din!

Kven som stiller frå partia, blir offentleggjort fortløpande.

Så langt er det stadfesta at følgjande politikarar deltek i tevlinga:

Julia Wong (AP)
Eirik Faret Sakariassen (SV)
Ole Kvadsheim (Rødt)
Olaus Trygve Bjuland (KrF)
Erlend Kristensen (MDG)

Tevlinga blir leia av Kristine M. Stensland.

Kilde: Facebook