Oslo lokallag inviterer til årsmøte lørdag 2 september kl.1500 – 1700. Alle medlemmer i Oslo og omegn er velkomne.

Agenda for møtet er å gå igjennom Oslo lokallag sine viktigste saker, samt ha valg av leder/nestleder og styre. Et styre kommer til å ha egne møter i tillegg til lokallagsmøter, med ansvar for oppgavefordeling og å holde aktiviteten i lokallaget oppe. Hvis du tenker at du har tid og engasjement, så still gjerne til valg! Ta i så fall kontakt med en i vår valgkomité;
Helle Borgen – tlf 95 06 87 30
Nora Uvsbakk – tlf 93 28 65 40
Oline Margrethe Rustad – 95 08 54 58

Etter møtet finner vi på noe sosialt sammen!

Vel møtt

Kilde: Facebook