Har du lyst å lære å bygge anlegg/stier for terrengsykling? Bergbjørn Fjellservice, Storfjord kommune og Innovasjon Norge Arktis inviterer til kurs 2. og 3. september i Skibotn.

Målgruppen for kurset er primært personer som (fysisk) skal bygge anlegg/stier for terrengsykling, men hvis det er ledige plasser kan også andre fra kommuner i Troms som satser på stiutvikling, delta.

Faglig ansvarlig er Rekkje Stiutvikling - www.rekkje.no

Kurset vil bestå av to deler;
1. Teoridel (ca. 3 timer) med følgende innhold;
- Grunnleggende om forskjellige stikulturer
- Planlegging av stiprosjekter
- Teoretiske prinsipper om bærekraftige stier
- Gjennomgang av metoder for stibygging

2. Praktisk del
- Innføring i valg av løypetrasé med klinometer (flagging)
- Innføring i bruk av ulike redskaper
- Innføring i metoder for stibygging
- Bygging av sti

Program
Lørdag 2. september
Kl. 09:00 Teori
Kl. 12:00 Lunsj (kjøpes på senteret)
Kl. 12:30 Praktisk del ute i terrenget
Kl. 16:30 Avslutning første dag

Søndag 3. september
Kl. 09:00 Oppmøte på avtalt plass - praktisk arbeid ute i terrenget. Ta med matpakke.
Kl. 16:30 Avslutning av kurs

Kostnad
Kr 500,- per deltaker

Påmelding
Send en e-post til
Oppgi navn, bedrift/kommune, telefonnr., fakturaadresse og informasjon om din rolle i (det planlagte) prosjektet.

Påmeldingsfristen er 25. august.

Kilde: Facebook