Raketten stiller sin terrasse til disposisjon for flere kule DJ's under årets Musikkfest i Tromsø! Samtidig utvider vi vårt serverings-/skjenkeområde i sørgående retning i front av scenen, så her blir det plass til mange!

SCENE 3 RAKETTEN
12.00 Third Attempt
12.50 Funkmeister
----- 30 minutter pause (13.30) -----
14.00 Robin Ra’Baldr
14.50 DJ Klitter
15.40 Hatrick Swayze

Øvrig program:
http://www.musikkfesttromso.no/program/
-------------------------------------------------------------------------------------
Raketten holder åpent denne lørdagen fra 11.00 til 18.00 eller så lenge det er folk!

Kilde: Facebook