East Meets West er et prosjekt som tar sikte på å kombinere tradisjon med innovasjon og avdekke samspillet mellom tradisjonene i to land som er geografisk fjerntliggende, men som kanskje er mer åndelig tettere enn det som skulle tenkes ved første øyekast. De er musikere med ulike stilarter (klassisk, folklore, jazz og rock), fra forskjellige generasjoner og forskjellige land, og prøver å finne fellestrekk og utgjøre en forskjell.


East Meets West is a project that aims to combine tradition with innovation and uncover the interaction between the traditions of two geographically distant countries, that are perhaps more spiritually closer than would be thought at first glance. They are musicians with different styles (classic, folklore, jazz and rock), from different generations and different countries, and try to find common points and make a difference.

---
Besetning:
Norge, elever fra Edvard Munch vgs - musikklinja:
Gard Øyvind Kronborg - fretless bass
Zakarias Meyer Øverli - sax
Ludvig Broll - trommer
Cezar Zavate - gitar (lærer)

Romania, studenter fra Gheorghe Dima Music Academy i Cluj-Napoca (Trasylvania):
Albert Gabor-Balazs - klarinett
Andras Szep - piano
Laszlo Sandor - EWI (electric wind instrument)
Mihai Sorohan - trompet (prosjektkoordinator)
Viorel Muresan - trompet (styreleder av kulturforeningen The Trumpeters Association)

Kilde: Facebook