UKS (The Young Artists' Society) and Manifest invites you to a soirée discussing art, politics, and cultural policies on the occasion of the recently published pamphlet «Å leve av kunsten» co-authored by UKS' Chair of the Board Ruben Steinum and former Chair Marianne Hurum with writer Astrid Hauge Rambøl. (Please note, the panel will be held in Norwegian).
_______

Unge Kunstneres Samfund og Manifest inviterer til kunstpolitisk debatt med utgangspunkt i pamfletten «Å leve av kunsten» på Dattera til Hagen den 24. august kl. 17:00.

I panelet:
— Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet
— Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet
— Ingebjørg Sofie Larsen, kulturredaktør i Minerva
— Marianne Hurum, billedkunster
— Ruben Steinum, styreleder i Unge Kunstneres Samfund

Debatten ledes av Ellen Engelstad, redaktør i Manifest Tidsskrift
———
Kunstens rolle i samfunnet hylles av representanter fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk. Det mangler ikke på lovord om viktigheten av kunst som limet i samfunnet, som markedsvare, som døråpner mellom forskjellige kulturer og segmenter, og ikke minst vår felles kulturarv.

Men hvem vil følge opp festtalene og løfte levekårene til skaperen av kunsten? Hvem er klar for å gjøre det mulig å leve som kunstner basert på egnethet og evne, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn?

Den blå-blå regjeringen har de siste årene bedyret at kunstnerne har blitt sluppet frie — en frihet som har resultert i reduserte offentlige midler og forslag om å svekke kunstneres vern i åndsverksloven. Kunstnere har gjentatte ganger uttrykt sin misnøye, men var egentlig de rød-grønnes kulturløft fra 2005-2013 spesielt bedre for kunstnerne? For hvordan kunne det ha seg at en dobling av kulturbudsjettet gikk parallelt med en negativ inntektsutvikling for akkurat kunstnerne?

Stortingsvalget 2017 er kun få uker unna og det er behov for å synliggjøre de ideologiske forskjellene i kunstpolitikken. Og viktigst av alt; ta debatten om hva som skal til for å bedre arbeids- og levekårene til kunstnerne. For uten kunstnere — ingen kunst.
____
Pamfletten «Å leve av kunsten» er skrevet av Astrid Hauge Rambøl, i samarbeid med Marianne Hurum og Ruben Steinum og kan kjøpes her: http://www.manifest.no/aleveav_kunsten

Kilde: Facebook