Hvilke partier fører en asylpolitikk som er human, rettssikker og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser?

NOAS har gjennomgått de ulike partienes programmer og politikk og vurdert hvor gode de er til å ivareta asylsøkere og flyktningers rettigheter. Vi gir dere en oversikt over hvor godt partiene kommer ut.

Samtidig gir vi en oppsummering av de siste årenes viktigste asylinnstramminger, og viser hvilke partier som har stilt seg bak de ulike tiltakene som er gjennomført. Mange sentrale innstramminger skyldes endringer i forvaltningspraksis, og ikke vedtak i Stortinget, og er derfor lite kjent.

Kom og få et lynkurs i asylpolitikk! Bruk en time med oss og bli oppdatert om hva som skjer i asylpolitikken og hva du skal se etter før høstens stortingsvalg.

PROGRAM
- Velkommen ved generalsekretær Ann-Magrit Austenå
- Innledning: Miniforedrag om sentrale asylinnstramminger og hvem som har støttet dem
- Politisk debatt: Ungdomspolitikere begrunner hvorfor de er for eller mot ulike tiltak
- Presentasjon av de ulike partienes politikk og vår vurdering av den

Arrangementet er i Boksen i andre etasje på Kulturhuset.

Kilde: Facebook