Hvilke partier fører en asylpolitikk som er human, rettssikker og i tråd med Norges internasjonale forpliktelser?

NOAS har gjennomgått de ulike partienes programmer og politikk og vurdert hvor gode de er til å ivareta asylsøkere og flyktningers rettigheter. Vi gir dere en oversikt over hvor godt partiene kommer ut.

Ungdomspolitikere kommer og utfordres om sitt partis asylpolitikk. Vi gir vi en oppsummering av de siste årenes viktigste forlik og asylinnstramminger, og ungdomspartiledere begrunner hvorfor de har støttet eller gått imot de ulike tiltakene. Mange sentrale innstramminger skyldes endringer i forvaltningspraksis, og ikke vedtak i Stortinget, og er derfor lite kjent.

Kom og få et lynkurs i asylpolitikk! Bruk en time med oss og bli oppdatert om hva som skjer i asylpolitikken og hva du skal se etter før høstens stortingsvalg.

PROGRAM
- Velkommen ved generalsekretær Ann-Magrit Austenå
- Innledning: Presentasjon av de ulike partienes politikk og vår vurdering av den
- Politisk debatt: Ungdomspolitikere utfordres om sitt partis asylpolitikk. Oppsummering av sentrale innstramminger og forlik og hvordan partiene har stilt seg til dem.

Arrangementet er i Boksen i andre etasje på Kulturhuset.

Kilde: Facebook