Mynt og myntbruk i middelalderens Trondheim

Penger angår oss alle på en svært konkret måte – uten penger kan man kort og godt ikke fungere i det moderne samfunn. Slik har det ikke alltid vært, og en av utfordringene ved for eksempel studier av mynt er på hvilket tidspunkt penger fikk en allmenn utbredelse i samfunnet. Det regnes ofte som en selvfølgelighet at byen var det sted hvor mynt tidligst kom i bruk, og at myntbruken i byene tidvis langt overgikk myntbruken på landsbygda. Gjennom store deler av middelalderen ble det produsert mynt i Trondheim. Mynten var både et politisk og et økonomisk virkemiddel, og skulle utgjøre en vesentlig faktor i utviklingen av den tidlige middelalderbyen.

Foredrag ved førsteamanuensis ved NTNUs institutt of arkeologi og kulturhistorie Jon Anders Risvaag.

Arrangeres i samarbeid med Kunnskapsbyen Trondheim.

Kilde: Facebook