Høsttakkefest og Mikkelsmess har lange tradisjoner. Før i tiden skulle man takke for maten man fikk fra marken, og høsttakkefesten endte gjerne med et ordentlig Mikkelsgilde!
Her på Bærums Verk feirer vi høsttakkefest med spennende aktiviteter, konkurranser og moro for hele familien!

Velkommen til en innholdsrik dag!

Kilde: Facebook