Det er åpne bønnemøter hver mandag fra kl.1800 til 1900 i dåpssakristiet i Levanger Kirke. Vi skal ha store forventninger til hva Gud vil gjøre for deg og for byen vår. Gud har sterke løfter for livet her og nå. Uansett hvilken menighet du tilhører, så er du hjertelig velkommen. Håper at DU kommer:-) Du kan sende inn bønnebegjær hvis du ikke kan møte opp. Velkommen

Kilde: Facebook