I 1913 var vår lille kommune den største industribygda i landet. Reidar Andresen holder foredrag om de første spor etter Nedre Eikers industrielle virksomheter og hva vi har av spor etter gamle gruver, sagbruk, tegleverk og kalkfabrikker.

Inngang kr. 100,-.
Smia Pub er åpen.
Velommen!

Kilde: Facebook