Bellona, Elektroforeningen, Nelfo og Siemens inviterer til frokostmøte om elektrifisering av Norskekysten. Vi har tidligere sett på elektriske ferger (2015) og landstrøm (2016). I år stiller vi spørsmålet om 5000 fiskebåter kan elektrifiseres?

Kilde: Facebook