Endelig Har Akershus og Oslo fylkeslag gleden av å invitere til foredraget vi har ventet på lenge:

Professor Patric Kermit:
«Søsken av barn med funksjonsnedsettelse»

Patrick Kermit er professor i funksjonshemming og samfunn, NTNU, Trondheim.
Han arbeider innen disiplinene funksjonshemmingsforskning og bioetikk.
Han vil i det store og hele gjennomgå rapporten «Som alle andre? Søsken til barn og unge med funksjonsnedsettelser»
-og han håper å kunne diskutere resultatene med de som er tilstede.

Studien fokuserer ikke på barn og unge med ADHD, men har overføringsverdi.
Rapporten er omtalt her: https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Som-alle-andre.aspx
Rapporten redegjør for funnene fra en studie av søsken til barn med nedsatt funksjonsevne,

Rapporten inneholder også en oversikt over nasjonal og internasjonal forskning om søsken til personer med nedsatt funksjonsevne
Gjennomgangen av eksisterende internasjonal forskning indikerer at mange søsken kan oppleve en barndom med ekstra oppgaver, foreldre som kan ha mindre tid, og erfaringer som kan være belastende. Likevel er det gjennom-gående funnet at de aller fleste vokser opp uten nevneverdige vansker.

Dette vet vi mange har ventet på, så vær rask med å sikre deg en av plassene!
Navn, adresse, telefonnr, epost og fødselsdato til

eller Ingjerd Rønning, Tlf: 92648080

Egenandel medlem: Kr 100,- pr person
Egenandel ikke-medlem kr 250,-

Betales til konto: 15038660591, merkes med «Søsken»
Eller VIPPS ( velg «Kjøp noe») til: 87795

Kilde: Facebook