Rockekonsert til inntekt for MS-syke Kai-Even Fylling.
han har nå søkt om stamcelletransplantasjon i Moskva.

Kilde: Facebook