Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.

Dette HMS kurset tilfredsstiller lovkravet, og er skreddersydd for barnehager. Vi anbefaler at styrer/daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud.
Alle deltakere får utlevert kursbevis etter fullført HMS kurs.

Det er ikke nødvendig å være Barn-Nett kunde for å delta. Bli med på kurs og bli inspirert til aktivt HMS arbeid i hverdagen!

Kilde: Facebook