Org. på bedehuset går saman og arrangerer felles bibeltime. Du er velkommen til å vera med.

Kilde: Facebook