Den 5.-7. september holdes det tre kursdager rettet mot sykepleiere som jobber på nyfødtavdelinger. Kursdagene er en del av LDHs videreutdanning i nyfødtsykepleie. Se program for hver enkelt dag nedenfor og ldh.no for praktisk informasjon og påmelding https://www.ldh.no/studietilbud/%C3%A5pne-kurs/%C3%A5pne-kurs-ved-videreutdanningen-i-nyf%C3%B8dtsykepleie

Program
Tirsdag 5. September 2017, kl. 09.00 – 15.15
09.00 Velkommen
09.00 – 09.45 Å være foreldre i nyfødtintensivavdelingv/ Eline Haraldstad og Petter Follesø
10.00 – 10.45 Hjernens utvikling- barns kognitive utviklingv/førsteamanuensis Nina Kynø
11.00 – 12.30 Traume og barnehjernenv/ Phd Bjørn Øgland og førsteamanuensis Nina Kynø
12.30 – 13.30 Pause
13.30 – 15.15 NIDCAP v/Phd Bente Vederhus

Onsdag 6. September kl. 09.00 – 15.15
09.00– 09.45 Family - centered care (FCC) v/ Overlege Kristoffer Hochnowski
10.00 – 10.45 Teorigrunnlaget for FCC og skin-to-skin carev/PhD stipendiat Bente Silnes Tandberg
11.45 – 12.30 Pause
12.30 – 13.15 FCC i en nyfødtintensivavdelingv/ Høyskolelektor, MScN og intensivsykepleier Solfrid Steinnes
13.30 – 14.15 Hud-mot- hud kontakt som smertelindring v/ Solfrid Steinnes
14.30 – 15.15 Kengurumottak v/ Grete Magerøy

Torsdag 7. september 2016, kl. 09.00 – 15.15
09.00 – 09.45 Mat mer enn næring ; tilknytningsteorier v/ førsteamanuensis Nina Kynø
10.00 - 11.45 Enteral ernæring v/ dr. Morten Grønn
11.45 – 12.30 Pause
12.30– 14.15 Ammingv/ helsesøster Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansesenteret for amming
14.30 – 15.15 Ernæringsstrategier til premature og syke nyfødtev/PhD stipendiat Bente Silnes Tandberg

Kilde: Facebook