I forbindelse med Arendalsuka inviterer NHO Luftfart, SAS, Norwegian, Widerøe og Avinor til debatt og presentasjon av tiltak for å redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart.

Luftfart spiller en avgjørende rolle for norsk distriktspolitikk, næringsliv og reiseliv.

Vil framtidig vekst med flere ruter føre til økte miljøutslipp?

Luftfartsbransjen vil ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslippene. I dag utgjør disse ca 2,4 % av samlede utslipp i Norge, og 5% når utslippene fra utenrikstrafikken inkluderes.

For å redusere de samlede utslippene betydelig er det nødvendig å kombinere nye fly med utvikling av incentiver for økt bruk av bærekraftig biodrivstoff.

En samlet norsk luftfartsbransje har gått sammen for å utrede hvilke tiltak som er nødvendige for å redusere klimagassutslippene. Resultatene blir presentert på dette arrangementet. Det blir dokumentert konkrete tiltak med potensiale for betydelig reduksjon i klimagassutslippene, blant annet ved økt bruk av bærekraftig biodrivstoff. Klimagassutslippene fra norsk luftfart kan reduseres med 10 prosent innen 2030 sammenliknet med i dag, og med 25 prosent innen 2040. Bransjen har forslag til gode løsninger, men vil politikerne være med på gjøre luftfarten grønnere?

Med blant annet:
Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen
Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør, NHO Reiseliv
Kåre Gunnar Fløystad, Fagsjef, Zero
Stein Nilsen, Administrerende direktør, Widerøe
Torbjørn Lothe, Adminstrerende direktør, NHO Luftfart
Dag Falk-Petersen, Konsernsjef, Avinor

Detaljert agenda: http://arendalsuka.no/event/user-view/4449

Kilde: Facebook